O Sympozjum

Drogie Koleżanki,
drodzy Koledzy,
tak, to już VI Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego. Spotkanie zawsze w części poświęcone jest technikom leczenia stawu biodrowego z jego zachowywaniem, a w części różnym aspektom endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

W tym roku tematem głównym sympozjum będą odległe wyniki leczenia stawu biodrowego
z jego zachowaniem oraz złamania okołoprotezowe i rewizje stawu biodrowego.

Zagadnienia te zajmują ważne miejsce we współczesnej ortopedii. Wyniki leczenia pozwalają na określenie rokowania, ale są również sposobem na ocenę jakości naszej pracy. Skupienie
w czasie dwóch dni zagadnień z pozoru przeciwstawnych pozwoli na poznanie mechanizmów, które hamują rozwój choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, ale z drugiej strony pokaże
jak ciężkie mogą być następstwa złamań w okolicy implantów oraz umożliwi poznanie współczesnych technik rewizyjnych.

Nasze spotkanie ma charakter edukacyjny i jak zawsze związane jest z osobą profesora Ireneusza Wierzejewskiego. Tradycyjnie w sesji historycznej przypomnimy ortopedę, o którym nie powinniśmy zapomnieć. W tym roku będzie to osoba profesora Józefa Szczekota. Spotkaniu patronuje Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Zapraszam do Warszawy jak zwykle w październiku w dniach 19 i 20.10.2018 roku.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak