Program

19.10.2018 (piątek)

8.00–9.00        Rejestracja uczestników i poranna kawa

Prowadzący: Leszek Romanowski

9.00–9.15        Sesja Historyczna – Prof. Józef Szczekot – człowiek, lekarz, ortopeda – Tomasz Mazurek (Gdańsk)

9.15–10.30      Sesja I

Prowadzący: Małgorzata Wierusz Kozłowska, Jarosław Czubak

9.15-9.30        50-year follow-up of DDH: outcome and risk factors for osteoarthritis – Terje Terjesen (Oslo, Norway)

9.30–9.45        Longlasting results of periacetabular osteotomy in adolescents and young adults – indicationns, complications, results – Michael Millis (United States)

9.45–10.00      Strategia podejmowania decyzji w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u dorosłych – Jarosław Czubak (Otwock)

10.00–10.10    Triple modified Steel osteotomy – long follow-up in Bulovka – Jiri Chomiak (Praga, Czechy)

10.10–10.20   Residual hip dysplasia – is there a place for the shelf operation? – Terje Terjesen (Oslo, Norway)

10.20–10.30    Dyskusja

10.30–12.00    Sesja II

Prowadzący Szymon Pietrzak, Petr Chladek

10.30–10.40    Joint preservation in Russia – how we do it review – Andrey Korytkin (Nizhniy Novgorod)

10.40–10.50    Stage approach for DDH orthopedic management – 1Viktor Anosov, 2Aleksandr Beletski, 3Jarosław Czubak, 1Leo Syczewsky
(2Belorussian  Republican Scientific and Practical Centre of Traumatology and Orthopedics, 1Grodno State Medical University, 3 Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP Otwock, Poland)

10.50–11.00   Hip deformity in DDH our approach to the treatment – Petr Chládek, Andrej Stančák (Praha, Czech Republic)

11.00–11.10    Operacja Colony repozycja rekonstrukcja stawu biodrowego – Marek Jóźwiak (Poznań)

11.10–11.20    Endoprotezoplastyka w leczeniu porażennych zniekształceń stawu biodrowego w przebiegu porażeń spastycznych – Andrzej Sionek (Otwock)

11.20–11.30    Operacje rekonstrukcyjne stawu biodrowego w leczeniu nowotworów okolicy stawu biodrowego – Andrzej Szafrański, Anna Raciborska (Warszawa)

11.30–11.40    Hip dislocation in spina bifida – Muharrem Inan (Turcja)       

11.40–12.00    Dyskusja

12.00–13.10    Sesja III – Jałowa martwica głowy kości udowej 

Prowadzący: Paweł Małdyk, Jacek Kruczyński

12.00–12.10    Martwica głowy kości udowej u dorosłych – diagnostyka i leczenie – Jacek Kruczyński (Poznań)

12.10–12.20    Badanie dwuośrodkowe preparatu osteokondukcyjnego w leczeniu martwicy głowy kości udowej u dorosłych – Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Dariusz Marczak, Jacek Kowalczewski, Jarosław Czubak (Otwock)

12.20–12.30    Core decompression in the treatment of osteonecrosis of the femoral head – Alyaksandr Murzich, Aleksandr Beletski, Viktor Anosov, Sergey Cheshik (Grodno)

12.30–12.45     Avascular necrosis of the femoral head – our experience with mosaic-plasty – Petr Chládek, Ondřej Rejda (Praha, Czech Republic)

12.45–13.00     Sesja satelitarna firmy Stryker: Tritanium surface – concept of biological fixation – Eleftherios Louvis (Irlandia)

13.00–13.10     Dyskusja / Discussion

13.10–13.30    Przerwa na kawę 

13.30–14.25    Sesja IV 

Prowadzący: Stanisław Pomianowski, Tomasz Mazurek

13.30–13.45    FAI – why arthroscopy? – Maciej Płończak (Siedlce)

13.45–14.00    Bóle stawu biodrowego: konflikt panewkowo-udowy, kostniak kostnawy, złamanie zmęczeniowe, trudności diagnostyczne i leczenie – Tomasz Mazurek, Szymon Wałejko (Gdańsk)

14.00–14.15    Własne doświadczenia w leczeniu złamań okołoprotezowych stawu biodrowego – próba opracowania algorytmu postępowania – Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk (Warszawa)

14.15–14.25    Dyskusja

14.25–15.20    Przerwa na obiad 

15.20–16.40    Sesja V Polskie Towarzystwo Artroskopowe 

Prowadzący: Marcin Domżalski, Marcin Złotorowicz

15.20–15.30    Hip arthroscopy PROS – Muharrem Inan (Turcja)

15.30–15.40    Hip arthroscopy CONS – Dennis Roy (Portland, USA) 

15.40–15.50    Konflikt subspine i kulszowo-udowy – diagnostyka i leczenie – Jacek Mazek, Kuba Radzimowski (Warszawa)

15.50–16.00    FAI i ubytki chrząstki – możliwości naprawy – Łukasz Luboiński (Warszawa)

16.00–16.10    Czy obrąbek jest potrzebny? – Łukasz Luboiński (Warszawa)

16.10–16.20    Wyniki kliniczne i zadowolenie pacjenta po artroskopii biodra – Marcin Domżalski (Łódź)

16.20–16.30    Artroskopowe leczenie biodra strzelającego – Konrad Malinowski (Bełchatów)

16.30–16.40    Dyskusja 

16.40–17.00    Przerwa na kawę 

17.00–17.50    Sesja VI

Prowadzący: Damian Kusz, Andrey Korytkin, Adam Czwojdziński

17.00–17.10    Biomechaniczne aspekty zespoleń złamań okołoprotezowych kości udowej – stabilizacja wewnętrzna czy rewizja trzpienia? – Konrad Kopeć, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Mariusz Nowak, Sławomir Dudko 

17.10–17.20    Periprostethic fractures – Andrey Korytkin (Nizhniy Novgorod)

17.20–17.30    Postępowanie w stabilnych i niestabilnych złamaniach okołoprotezowych stawu biodrowego – Adam Czwojdziński (Otwock)

17.30–17.40    THA for complex dysplasia – Igor Shubnyakov (St. Petersburg)

17.40–17.50    Dyskusja 

      18.50        Wręczenie Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”

19.00–20.00   Zimmer Biomet Education Evening Lawrence O’Hara 
                        (Sesja sponsorowana firmy Zimmer Biomet)

19.00–19.20    Reconstruction of type 3 acetabular defects: an algorithmic approach 

19.20–19.30    Pytania i odpowiedzi

19.30–19.50    Transfemoral osteotomy for complex femoral revision

19.50–20.00    Pytania i odpowiedzi

20.00                Kolacja

  

20.10.2018 (sobota)

9.00–10.30      Sesja VII  Trudne rewizje 

Prowadzący: Rashid Tikhilov, Andrzej Sionek, Julian Dutka

9.00–9.15        Trudne rewizje stawu biodrowego z dużymi ubytkami kostnymi – Piotr Wojciechowski, Damian Kusz, Konrad Kopeć (Katowice) 

9.15–9.30        Critical approach to the classifications of the acetabular bone defects.
Possibilities of the additive technologies in total hip arthroplasty – Rashid Tikhilov (St. Petersburg) 

9.30–9.45        Difficult revision with defects of acetabulum after primary surgery – Rashid Tikhilov (St. Petersburg) 

9.45–10.00      Trudne rewizje – jak to robimy w Krakowie – Julian Dutka, Paweł Skowronek (Kraków) 

10.00–10.15    Jak wykonać rewizję z dostępu przedniego – Paweł Skowronek (Warszawa) 

10.15–10.30    Dyskusja 

10.30–11.00    Przerwa na kawę 

11.00–12.00    Sesja VIII  Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Prowadzący: Jacek Bendek, Krzysztof Kwiatkowski

11.00–11.15    Management of periprosthetic joint infection: current concepts and future challenges – Andrej Trampuz (Germany)

11.15–11.30    Endoprotezoplastyka rewizyjna biodra z użyciem augmentów kości – Jacek Markuszewski (Poznań) 

11.30–11.45    Endoprotezoplastyka rewizyjna szyta na miarę – implanty custom-made – Paweł Łęgosz (Warszawa) 

11.45–12.00    Endoprotezoplastyka rewizyjna z użyciem alograftów – Andrzej Sionek (Otwock)

12.00–13.00    Panel ekspertów – Andrej Trampuz, Rashid Tikhilov, Paweł Małdyk, Julian Dutka, Jacek Markuszewski, Paweł Łęgosz, Andrzej Sionek
Prowadzący: Jarosław Czubak – pytania i odpowiedzi           

13.00–13.15    Zakończenie Sympozjum

Download PROGRAM