Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

CZŁONKOWIE:

Dr n. med. Arkadiusz Bielecki

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Dr hab. n. med. Marcin Domżalski, prof. UM

Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan

Dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. UM

Dr hab. n. med. Jacek Gągała

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

Dr hab. n. med. Bogdan Koczy, prof. UM

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Dr n. med. Jacek Markuszewski

Dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

Dr n. med. Michał Mielnik

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierusz-Kozłowska