V Wierzejewskiego
Sympozjum Stawu Biodrowego

14–15 października 2016 roku
Hotel Mercure Warszawa Centrum

Rejestracja

WARSZAWA
14‒15.10.2016 roku

Zarejestruj się

Wyślij streszczenie

Wyślij

Dr hab. n. med. Jaroslaw Czubak Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,

zbliża się kolejne już V Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego. Piąte spotkanie oznacza, że niezmiennie od 10 lat w środowisku polskich ortopedów istnieje potrzeba propagowania leczenia stawu biodrowego z jego zachowaniem.

Taka okrągła rocznica to okazja, a zarazem konieczność oceny wyników. Dlatego tematem głównym V Sympozjum jest analiza odległych wyników leczenia stawu biodrowego technikami z jego zachowaniem oraz z użyciem różnych rodzajów artoplastyk: pierwotnych i rewizyjnych.

Obydwa zagadnienia zajmują ważne miejsce we współczesnej ortopedii. Postęp w leczeniu zachowującym staw biodrowy znajduje wyraz w zwiększającej się popularności leczenia małoinwazyjnego z użyciem technik endoskopowych. Nie byłby oczywiście on możliwy bez postępu w badaniach obrazowych.

W środowisku lekarskim rośnie zainteresowanie leczeniem oszczędzającym staw biodrowy i zrozumienie dla niego. Rośnie również świadomość naszych chorych. Zwiększa się zatem czas obserwacji leczenia stawu biodrowego. Jest to bowiem dzisiaj najbardziej dynamicznie rozwijająca się część ortopedii. Niemniej jednak schorzenia stawu biodrowego należą do tych czynników, które w istotny sposób ograniczają wydłużenie życia współczesnych pacjentów. Stanowią one u licznych pacjentów przyczynę dolegliwości i dysfunkcji.

Celem Sympozjum będzie przedstawienie możliwie największej liczby sposobów leczenia i rodzajów implantów stosowanych w odległym czasie od pierwotnego leczenia.

Nasze spotkanie ma charakter edukacyjny, ale – jak zawsze – związane jest z osobą twórcy polskiej ortopedii prof. Ireneuszem Wierzejewskim. Spotkaniu patronuje Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zapraszam do Warszawy jak zwykle w październiku – w dniach 14–15.10.2016 roku.

Z poważaniem

Dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP


 

gen. prof. Ireneusz Wierzejewski
gen. prof. Ireneusz Wierzejewski

(ur. 23 marca 1881 roku w Kozłowie, zm. 8 marca 1930 roku w Warszawie) – polski ortopeda, profesor
Uniwersytetu Poznańskiego, polityk, senator II kadencji w II RP, generał brygady Wojska Polskiego.
przeczytaj więcej